PARTYCYPACJA

Londyńskie wydawnictwo ULCPRESS udostępniło kolejną interesującą książkę nt. wprowadzania zmian w miastach. Tym razem temat przewodni to współprojektowanie infrastruktury: Co-designing Infrastructures. Community collaboration for liveable cities.

Recenzja publikacji i link do pobrania rekomendowanej książki (w dziale Magazyn: Lektury publikujemy recenzje i omówienia lektur, które naszym zdaniem ułatwiają lub uprzyjemniają urbanologiczne życie).