OCENY REWITALIZACJI

  Studium zmian na poznańskiej Śródce.
W wykonaniu czworga autorów: BARTOSZ KAŹMIERCZAK, MAREK NOWAK, SŁAWOMIR PALICKI, DOMINIKA PAZDER.
Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2011 POZNAŃ.

Gdy wciąż jest tak niewiele publikacji na temat rewitalizacji, każdą warto odnotować.
Czy warto OCENY REWITALIZACJI czytać?. Na to pytanie daję odpowiedź w stylu tej przedziwnej książki: i tak i nie, to zależy od motywacji. Więcej na ten temat: RECENZJA_Oceny rewitalizacji-Studium zmian na poznańskiej Śródce