MIEJSKIE STROFY

 

Miejskie strofy_okładkaPoezja, u źródła (współczesnej) urbanofobii?
Zdecydowanie, również dlatego, że  'przeklęci’, 'samobójcy i marzyciele’ – to określenia adekwatne wobec polskojęzycznych poetów, podejmujących tematykę zmian cywilizacyjnych lub urbanizacji, nie tylko po 1863… Raczej (tylko) dla urbanofilów.

Katarzyna Kościewicz, 2015, Miejskie strofy. Polska poezja urbanistyczna doby postyczniowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dodaj komentarz