MIASTA

Kwartalnik, ukazujący się od jesieni 2012r., firmowany przez Res Publikę Nową.
Dotychczas ukazało się 12 numerów, oraz trzy wydania specjalne. Początek przedsięwzięcia zapowiadał coś wartościowego i dobrego, ale z czasem ta pozytywna perspektywa coraz bardziej się oddala.
Ostatni numer – 15. poświęcono zdrowiu psychicznemu.

Strona internetowa MIASTA