IMPULS

 IMPULS_Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny Książka pokazuje sposoby zaplanowanego organizowania życia społeczno-gospodarczego w małych miastach i miasteczkach. Bardzo dobre i niezwykle użyteczne opracowanie – uczy w jaki sposób współpracować, wskazywać korzyści, które odniosą wszyscy mieszkańcy, kiedy nauczą się wzajemnego zaufania, współpracy i dbałości o wspólne wartości – materialne i niematerialne: kulturowe, historyczne, estetyczne… Interesująco i przekonująco napisane.

Redakcja:Tomasz Krakowiak
Książka bezpłatna, sfinansowana ze środków FIO
Wydawca: Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”
ul. Piotrkowska 5, 90–406 Łódź, tel. 42 630 22 18, biuro@soo.org.pl, www.soo.org.pl