Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim

okładka

Podręcznik do działań wciąż niedocenianych, marginalizowanych, a ponieważ pomiarowanie zmian mało kogo obchodzi, chyba że chodzi o wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania… zatem, cóż – na bezrybiu i rak ryba.

Jadach-Sepioło A., Spadło K., Kułaczkowska A. (red.), 2020, Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów