RAPORT O (…) NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI

Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce  –
przygotowany m.in. na podstawie badań Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przez zespół autorski w składzie:
Adam Kowalewski, Jeremi Mordasewicz, Jerzy Osiatyński, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień oraz Przemysław Śleszyński –
przedstawia skutki  bezrozumnej urbanizacji i braku systemu planowania przestrzennego, co prowadzi do powiększanie się terenów osadniczych w skali kraju, co następuje przy spadku liczby ludności, skutkując pogarszaniem warunków życia mieszkańców oraz generując nieuzasadnione koszty funkcjonowania i zobowiązania państwa, zwłaszcza dla samorządów [fragment omówienia na stronie Instytutu].

Raport można pobrać ze strony IGiPZ: RAPORT