POKUSA MIEJSCA. PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ MIAST.

Piękna książka o fenomenalnym zjawisku, jakim jest miasto. Każde. Książka Rykwerta to rozprawa urbanologiczna  – tematem i celem jest miasto – opowieść o rozwoju miast, przygodach po drodze i perspektywach na przyszłości, w której  – jak posępnie twierdzi Krzysztof Nawratek-  miasta będą zbędne (pisze o tym w książce „Dziura w całym. Wstęp do miejskich rewolucji”).
Fakt, że Rykwert uzyskał wykształcenie architekta, a uprawia zawód krytyka architektury i wykładowcy historii architektury, tym razem stanowi „wartość dodaną”. Przykładowo, autor widzi i potrafi pokazać, w jaki sposób na współczesne miasta wpływa zgubienie misji architektury, w czym tkwi kłopot, gdy przestrzeń publiczna utożsamiana jest przez projektantów ze sferą publiczną.
Wstęp napisał Jacek Purchla, w pierwszym akapicie swego tekstu nazywając Rykwerta klasykiem światowej „urbanologii”. Cudzysłów służy w polszczyźnie wyodrębnieniu cytatu,  zapożyczenia  ale również ironii. Szkoda słów.

Józef Rykwert (2013), Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miasta. Przekład Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków.