WIELKIE MIASTA POLSKI

Raport agencji doradczej PWC.
Zbiór  wniosków z badań nad dużymi miastami polski.
Również rekomendacje rozwojowe dla miast – przygotowane przez tę agencję.

 
Metodyka dyskusyjna, wnioski zaskakujące i  według mnie często nader kontrowersyjne. Miasta też były nimi zaskoczone, gdy w 20011r. PWC opublikował ten Raport.
Dobrze, gdy to miła niespodzianka, jak np. ocena Białegostoku, uznanego przez PWC za miasto o najwyższej jakości życia, wśród kilkunastu przebadanych polskich miast.
Pole  badawcze stanowi  grupa: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź. Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.
Tekst opracowania, w całości lub dla wybranego miasta. można pobrać ze strony PWC: RAPORT