SPOŁECZNE TWORZENIE RZECZYWISTOŚCI

Piąte miejsce na liście najważniejszych książek socjologicznych XX wieku, czy trzeba więcej? A jeśli, to tylko tyle: niczego więcej niż to, co o „rzeczywistości” i „wiedzy” autorzy w niej napisali, do zrozumienia „miasta” właściwie nie trzeba.

Berger P.L., Luckman T., 2020, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: PWN, s. 283
Na język polski przełożył Józef Niżnik.

Okładka książki – seria „Biblioteka socjologiczna” PWN