DEMOLOWANIE W KONTEKŚCIE TEORII REWITALIZACJI MIAST

Książka pod redakcją prof. Sylwii Kaczmarek składa się z czterech części, pokazujących teorię, metodologię oraz praktykę, wynikające z założenia, że demolka ma z rewitalizacją miast związek ścisły – przyczynowo-skutkowy lub instrumentalny. Autorów opublikowanych tekstów łączy wspólne stanowisko: demolowanie może być przyczyną rewitalizacji, jej narzędziem bądź skutkiem.

Kij w mrowisko, to określenie pasujące to omawianej publikacji, udostępnionej czytelnikom w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Mrowisko okazało się nader o[d]porne. Rewitalizacją w Polsce nazywane są obecnie dowolne działania (nawet wobec przestrzeni cmentarzy czy linii kolejowych), byleby tylko nie polegały na demolce. Nawet wtedy, gdy to ewidentne „pudrowanie trupa”.
Ciągłość materialną (miasta) traktujemy dosłownie. Tu na radykalne zmiany – czyli demolkę – jeszcze miejsca nie ma. Ale znaleźć się musi, i to bardzo szybko, choćby z przyczyn praktycznych – przyspieszająca depopulacja zmusi nas w końcu do zracjonalizowania (re)produkcji przestrzeni.

Kaczmarek S. (red.), 2019, Demolowanie w kontekście teorii rewitalizacji miast. Łódź: Wydawnictwo UŁ, s. 279