MIASTA MODEL LIRYCZNY

MIASTA MODEL LIRYCZNY- okładkaMiejskie wartości w obrazie świata informacji prasowych,  publikowanych na łamach „Kuriera szczecińskiego” w latach 1946-1985. Rzeczywistość miasta kreowana przez teksty prasowe, analizowana i interpretowana z perspektywy osoby zainteresowanej  obrazem świata, który jest, oraz funkcjami, jakie ów obraz spełnia w procesie interakcji społecznej.  Publikacja w równym stopniu frapująca, co trudno dostępna. Warto poszukać.

 

Magdalena Fiternicka-Gorzko (2003) Miasta model liryczny. Obraz rzeczywistości lokalnej w prasie z lat 1946-1985. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dodaj komentarz