MIASTO-TWÓRCZOŚĆ

Zapis cyklu wykładów prof. Ewy Rewers, wygłoszonych na krakowskiej ASP.
Teksty są niełatwe. Przynajmniej dla mnie.
Sądzę jednak, że warto poświęcić nieco więcej czasu i energii, by w skupieniu je zgłębić. Szczególnie wykłady: czwarty (Od miejskiego genius loci do miejskich oligopticonów)
i szósty (Etyka współobecności czy etyka współodpowiedzialności w przestrzeni miejskiej?).

Ewa Rewers, Miasto – Twórczość. Wykłady Krakowskie, Wydawnictwo Uniwersitas, Kraków.