LIKWIDACJA PODMIOTOWOŚCI POLSKICH MIAST

Ciekawy acz niewesoły artykuł Andreasa Billerta, w którym zanany z celnych sformułowań autor pisze, między innymi:

Miasta zadowalają się deweloperami, budującymi coraz to nowe wieżowce,
centra handlowe i osiedla mieszkaniowe, których blichtr pozwala politykom lokalnym demonstrować je jako sukces programów nowoczesnego rozwoju miast.
Wykorzystując środki unijne Lokalnego Programu Rewitalizacji, gminy mogą realizować fragmentaryczne inwestycje „rewitalizacyjne”, pod którą to nazwą kryją się remonty ulic, placów i kwietników.
Fakt, że obok tych inwestycji galopuje proces degradacji całych śródmieść,
a przestrzeń miasta poddawana jest niebywałym dotąd procesom dezintegracji przestrzennej i społeczno-gospodarczej, władz miejskich szczególnie nie wzrusza. Ofiary upadku miasta – społeczeństwo, które w nich pozostało – posiadają minimalną siłę politycznego przebicia i z reguły nikłą świadomość dalekosiężnych
i katastrofalnych skutków degradacji miast
.”

Likwidacja podmiotowości polskich miast i ich degradacja jako wynik
błędnej polityki rozwoju państwa, autor dr Andreas BILLERT, tekst opublikowany na portalu ZIELONE WIADOMOŚCI, dostępny w pdf: http://zielonewiadomosci.pl/wp-content/uploads/2012/01/Billert_Likwidacja_podmiotowosci_miast.pdf