ROZWÓJ MIAST W POLSCE

Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD „krajowej polityki miejskiej”.
Przede wszystkim zbiór informacji  – liczne tabele i ryciny, bogata bibliografia. Prócz tego – diagnostyka i oceny zjawisk. W kilku omawianych kwestiach (np. mieszkalnictwo) to także próba prognozowania zmian w miastach.
Opracowanie powstało na podstawie bazy informacyjnej agregowanej przez GUS według procedur OECD, która wraz z ekspertyzami tematycznymi dostępna jest  poprzez internetową witrynę MRR: rozwój miast

Autorem Raportu jest zespół w składzie: Anna Baucz, Magdalena Łotocka, Grzegorz Węcławowicz.

Rozwój miast w Polsce, 2010, wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.