REWITALIZACJA SPOŁECZNA

Od aktywizacji do rozwoju lokalnego

Interesująca, inspirująca publikacja.
Niektóre z artykułów wnoszą sporo nowego, ukazując nietypowe a jednocześnie  praktyczne podejście do problemów społecznych w miastach.

Szkoda tylko, że niefortunnie złożony tytuł książki całkiem niepotrzebnie buduje typologię rewitalizacji – metody o holistycznej genezie oraz integrującej praktyce.

 

REWITALIZACJA SPOŁECZNA. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego
red. Bohdan Skrzypczak, wyd.Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2011, Katowice. 

Publikacja została sfinansowana z EFS, jest bezpłatna i można ją pobrać w wersji pdf: REWITALIZACJA SPOŁECZNA