MODERNIZOWANIE MIASTA

Erudycyjny opis zagadnień urbanistycznych  w polskiej literaturze, nie tylko nowoczesnej. Pomaga   szukać  odpowiedzi  na pytanie: dlaczego w naszej zbiorowej świadomości  wciąż trwa przekonanie, że „Polska, z natury rzeczy, leży poza miastem”?

Dla mnie lektura  otwierająca szerzej, oczy i uszy, na relacje pomiędzy naszą literaturą a miastem. Frapująca książka. Bogata bibliografia umożliwia samodzielną  eksplorację problematyki  urbanistycznej  w literaturze.

 

Elżbieta Rybicka, MODERNIZOWANIE  MIASTA. Zarys problematyki urbanistycznej
w nowoczesnej  literaturze polskiej, wydawnictwo Universitas, Kraków, 2003.

O autorce i o Jej „Blokowidłach Mirona Białoszewskiego”: http://autoportret.pl/author/rybicka/