REWITALIZACJA MIEJSKICH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Godna polecenia, solidna monografia tematu.
Marcin Kopeć:
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2010.