DEMOKRATYZACJA MIASTA

Ruchy obywatelskie, dialog, relacja miasto-państwo-obywatel i inne, „miejskie”modne tematy. Tym razem zadziwiająco powierzchownie, czasami wręcz wtórnie (np. „nawet momentami skrajne, uchodzące za „niebezpieczne” ruchy protestu stanowią składową demokracji” -Łukasz Jurczyszyn, Radykalizacja demokratycznych miast.  s.4)

Demokratyzacja miasta, wydawnictwo Fundacji im. Stefana Batorego, Debaty, 2012, Warszawa

Dodaj komentarz