LEKTURY

Tu znajdują się omówienia różnych tekstów – artykułów, esejów, książek, filmów, raportów
i komentarzy oraz projektów legislacyjnych.
Rzecz jasna tylko tych,  które wprost lub pośrednio dotyczą miasta, miasto opisują lub je tłumaczą,
i to w sposób zasługujący na rekomendację
(a przynajmniej na zauważenie).

Część prezentowanych tekstów opublikowano w dostępnych zasobach –  na zasadach domeny publicznej i można je bezpłatnie pobrać w formacie pdf, korzystając z linków zamieszczonych na końcu recenzji.

Systematycznie poszerzamy katalog – aktualnie udostępniamy recenzje lub omówienia 70 tekstów: powieści, artykułów i książek popularno-naukowych, komiksów itd. 

Wystarczy wybrać interesującą pozycję z dwóch menu – głównego albo dolnego.
W obu recenzje skatalogowane są alfabetycznie według tytułów omawianych tekstów, w 4 grupach: A-L, M, L-R, S-Z.