UPADEK CZŁOWIEKA PUBLICZNEGO

Poszukiwacz przyczyn upadku sfery publicznej,
w tym publicznych miejskich przestrzeni znajdzie w tej książce kolejne drogowskazy.
Ponad pięćset stron erudycyjnego tekstu,
osnutego wokół teorii upadku: nastąpiło wypełnienie przestrzeni publicznej (teatralnej, bezosobowej
i w tym sensie „bezpiecznej”) relacjami typowymi dla przestrzeni psychologicznej (zindywidualizowanej, osobistej – intymnej i emocjonalnej), z różnorodnymi skutkami takiej straty, dla miast i mieszczan.

Pouczające samo w sobie.
Lektura stereo: splatająca obserwacje i tezy Upadku ze wskazówkami Jana Gehla
[Życie między budynkami] – jak wiener melange  – łagodzi i wzmacnia.
Polecam zgłodniałym niebanalnych treści.

Richard Sennett , Upadek człowieka publicznego (The Fall of Public Man), przekład Hanna Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2009.