MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE

Interesujący raport, który jest rezultatem projektu DNA MIASTA:Miejskie Polityki Kulturalne. Jego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jak wygląda polityka kulturalna polskich miast.
Raport pokazuje obraz „instytucjonalnej” kultury,
w miastach. Lektura tego materiału jest pouczająca. Również z tego powodu, że wzmacnia motywację do działania na rzecz „wprowadzenia urbanizmu do kultury”, jeśli można, takim oto skrótem objąć problem pozostawania miasta, jako zjawiska i fenomenu kultury, poza debatą o polskiej kulturze. Poza dyskursem, którego uczestnicy obracają się wokół literatury, filmu, plastyki i muzyki, czasem dostrzegając jeszcze architekturę lecz urbanizm – umiejętność tworzenia miejskiego środowiska – kulturę miasta, wykluczając z debaty o polskiej kulturze.

Tekst do pobrania w pdf:
MIEJSKIE_POLITYKI_KULTURALNE_Raport_RES PUBLICA NOWA

Dodaj komentarz