MIASTO NA ŻĄDANIE

Książka składa się z ponad 50 artykułów, esejów i wypowiedzi ludzi bardzo różnych w swej relacji z miastem. Wspólna jest orientacja światopoglądowa, znana z miejskich akcji i tekstów Res Publiki  Nowej.
Profesor Ewa Rewers, recenzując tę publikację, napisała: Mamy tu do czynienia z charakterystycznym „ukąszeniem miejskim” w niepohamowanej, spontanicznej twórczości, wyrażającym swą dynamikę.
Większość z tekstów kipi potrzebą auto-ekspresji. Moim zdaniem warto przestudiować dwa eseje Kacpra Pobłockiego oraz Wyrodne dziecko suburbanizacji Marcina Mutha i  Ku spójności czy konkurencyjności Iwony Sagan.
W mojej opinii najlepsze jest w tej książce to, co widać (vide słowo wstępne) – znakomity pomysł okładki, udany i oryginalny układ typograficzny – wszystko to projektu Jana BAJTLIKA.  

Łukasz Bukowiecki, Martyna Obarska i Xawery Stańczyk (red), 2014, Miasto na żądanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 

Dodaj komentarz