HOUSING FOR EUROPE

200 stron o współczesnych zagadnieniach jakości w miejskim mieszkalnictwie, od skali makro (strategia, planowanie zespołów mieszkalnych) do mikro (design, rozwiązania techniczne).
Choć ta angielskojęzyczna publikacja jest „produktem” jednej z grup roboczych unijnego programu URBACT II (Hopus), to bardzo korzystnie odbiega od przeciętnego poziomu takich raportów. Co najmniej kilka z prezentowanych
w niej  „check-list”, matryc czy kompendiów można praktycznie wykorzystać, np. pokazaną poniżej matrycę do ewaluacji projektu.

Książkę można tu pobrać w formacie pdf: Housing for Europe . Polecam. Może komuś przyjdzie do głowy przetłumaczyć ją na język polski. Dwanaście rozdziałów o dobrym mieszkalnictwie, bez biadolenia, za to konkretnie i ze swadą – to byłby w Polsce hit.