BUNT MIAST

Polskie wydanie opublikowanej w 2011r.
dość kontrowersyjnej książki Dawida Hervey’a,
na temat relacji pomiędzy nowożytną urbanizacją
a rozwojem kapitalizmu.
Opisując najnowszą historię i współczesność rynkowej gospodarki z perspektywy marksistowskiego krytyka post-nowoczesnego świata,
Hervey przekonująco utożsamia miasto z maszyną
do produkcji zysku.
Takie założenie pozwala mu zbudować własną teorię relacji  ” miasto-kapitał” i zgrabnie wytłumaczyć przyczyny różnych zjawisk, np. rozlewania się miast albo degradacji śródmiejskich dzielnic
oraz przedstawić przesłanki różnych, (niby)rządowych polityk, np. pro-popytowej polityki mieszkaniowej
[tj. zachęcania obywateli do nabywania coraz droższych mieszkań, na kredyt].
Trzeba Bunt koniecznie przeczytać, przemyśleć i wszystko (znowu) będzie jasne.
Ale czytanie, nawet dla lewicowców, przyjemne ani łatwe nie będzie.  A to za sprawą lekkości przekładu, konsekwentnej redakcji i zadziwiającego układu typograficznego.
Nie sposób czytać „jednym tchem”. Przerwy wskazane, dla oddechu:Razem Osobno

A dla zachęty krótki wywiad – wypowiedź D.Hervey’a na temat relacji pomiędzy kryzysem finansowym a kryzysem miast: FINANCIAL CRISIS=URBAN CRISIS?

Dawida Hervey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja (Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution), przekład Praktyka Teoretyczna,  Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2012, Warszawa.