MIASTO W DOBIE NEOLIBERALENGO URBANIZMU

Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu_okładkaZbiór artykułów, pod redakcją Magdaleny Szmytkowskiej i Iwony Sagan. Teksty zróżnicowane, również pod względem jakości. Na szczególną uwagę moim zdaniem zasługują artykuły zamieszczone w częściach: pierwszej, zatytułowanej Dylematy współczesnego urbanizmu oraz drugiej – Polityka miejska. 

 

 

Szmytkowska M., Sagan I. (red.), 2012, Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Dodaj komentarz