WIZJA MIASTA W FILMIE S-F

Bardzo interesujący artykuł, którego autorem jest Zbigniew Konopacki-Maciuk, przedstawia różnorodność obrazów miasta, które tworzą „realność” fikcji filmowej.
Lektura pozwala uporządkować wspomnienia, skłania by ponownie obejrzeć niektóre z omawianych filmów, by – tym razem  już bardziej świadomie – przyjrzeć się funkcji i formie obrazu miasta w kinie science fiction. Polecam.

Tekst omówionego artykułu:TUTAJ