OCZY SKÓRY

Lektura dla każdego, pobudza do wyzbycia się powierzchowności
w obcowaniu ze światem, nie ograniczając się w tym jedynie do architektury. Pokazuje ścieżkę odbudowy naturalnej zdolności  do świadomego,  multisensorycznego odbierania otoczenia, w tym budynków.
Czyta się, samo.

Juhani Pallasmaam, Oczy skóry: Architektura i zmysły, przełożył Michał Choptiany,  Wydawnictwo Instytut Architektury, Warszawa, 2012.

Dodaj komentarz