TRANSPORT I MOBILNOŚĆ MIEJSKA

Okładka raportu

Solidny merytorycznie, zwięzły i przystępnie napisany raport, zawierający ważne rekomendacje dla samorządów miast i innych gmin. Konkrety, argumenty i przykłady. Do tego lista źródeł sygnalizująca solidną kwerendę literaturową i dobre rozpoznanie aktualnych wartościowych badań. Czytać i korzystać. Domena publiczna.

Recenzowany raport jest wyjątkową pozycją w polskiej literaturze przedmiotu, syntetyzującą zagadnienia związane z transportem i mobilnością miejską w ujęciu przestrzennym, w odniesieniu do miast i ich obszarów funkcjonalnych w Polsce, interesującą zarówno pod względem poznawczym, jak i metodycznym. Publikację należy przede wszystkim docenić za właściwe wnioski i rekomendacje, a także za opracowanie kartograficzne dla zbioru miast i obszarów funkcjonalnych oraz bardzo wartościową metaanalizę kompleksowych badań ruchu”. Dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ (fragment recenzji)

Gadziński J. , Goras E. (red.), 2019, Transport i mobilność miejska. Raport o stanie polskich miasta. Warszawa: wydawnictwo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. 139s.