WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ROZWOJU MIASTA

Artykuł przedstawia współczesne trendy w kształtowaniu miast: Nowy Urbanizm, Post Urbanizm, Zielony Urbanizm i Urbanizm Codzienny. Omawia ich cechy na tle teorii Ebenezera Howard’a (miasto-ogród) i modernistycznych idei Le Corbusier’a. Autorka klarownie przedstawia zwięzły opis współczesnych kierunków myślenia o pożądanym kształcie miasta, co czyni z tego naukowego artykułu użyteczny
i przyjazny przewodnik, który – za sprawą bogatej bibliografii- posłużyć może do podróży w głąb, w poszukiwaniu nowego paradygmatu planowania dla miasta: odpowiedzi na pytanie jakie ma być dobre miasto? Rzecz jasna poza tym, że ma być idealne. Warto przeczytać, zażyć ku pokrzepieniu jak wzmacniającą pigułkę (jako kurację przed prezentacją i debatą nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta?).

Lucyna SOLAREK (2011), Współczesne koncepcje rozwoju miast,
wydane przez Polską Akademię Nauk Komitet Architektury i Urbanistyki,
Zeszyt 4/2011 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki,  s.51-71, dostępne publicznie: http://www.kaiu.pan.pl/images/stories/4.2011pdf/K.Solarek.pdf