NIEWIDZIALNE MIASTO

 

Książka pod redakcją dr Marka Krajewskiego, złożona z 15 tekstów opisujących fenomen społeczny ignorowany przez władze miejskie i badaczy społeczeństwa – codzienne i prozaiczne działania mieszkańców, którzy przeobrażając przestrzeń, współkształtują miasto, odciskając swoje piętno w jego architekturze, ikonosferze oraz przestrzennej i funkcjonalnej organizacji. Autorzy pokazują, w jaki sposób takie (na pozór) nieważne aktywności wypełniają miasto tym, czego potrzebują sami mieszkańcy oraz ożywiają je i tworzą zeń przestrzeń życia. Wszystkie te spontaniczne działania pokazują, czego w mieście brakuje – są więc nie tylko materializacją ludzkiej kreatywności, ale też formą, poprzez którą artykułuje się potrzeby i krytykuje miejskie władze.

Krajewski Marek (red), 2012, Niewidzialne miasto. Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.

Książka dostępna publicznie: