MIASTO POLSKIE W OKRESIE POWOJENNYM

Wydana prawie ćwierć wieku temu,
książka zmarłego przed dwoma laty prof. Stefana Nowakowskiego, znakomitego socjologa i autora pracy Narodziny miasta (1967),
zbiera w jednym tomie kilkadziesiąt artykułów, dotyczących szerokiego spektrum miejskich zagadnień, z czasów nie tak znów odległych
a kluczowych dla kultury miejskiej i kształtu polskich miast.
Teksty pozwalają prześledzić historię gwałtownej, powojennej demograficznej urbanizacji Polski. Wnioski i oceny autora przybliżają czytelnika do poznania istoty współczesnych problemów polaków z miejskością i ambiwalentnym stosunkiem do Miasta. Lektura interesująca i pouczająca, bowiem socjologia przestrzeni miast wzrastających pokazuje, że niektóre zjawiska, jakoby charakterystyczne dla szybko bogacących się miejskich społeczności, po ustrojowej
i gospodarczej  transformacji „1989”,  obserwowano w polskich miastach już wcześniej, krótko po II Wojnie Światowej (np. obserwacje opisane w rozdziałach „Nowa społeczność miejska” czy „Miasta ziem zachodnich”).

Stefan Nowakowski, Miasto polskie w okresie powojennym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, Warszawa.