PERSPEKTYWY PRAW CZŁOWIEKA W ZURBANIZOWANYM ŚWIECIE

Raport Amnesty International, który omawia zagadnienia praw człowieka w mieście, zagrożenia oraz zmiany w rozumieniu i praktykowaniu praw podstawowych, jakie wywołuje galopująca, tudzież bezrefleksyjna urbanizacja.
8 artykułów analizuje obecną sytuację i prognozowane zagrożenia korzystania z pełni praw w mieście, wobec procesów stymulujących urbanizację, w tym: prywatyzacji zasobów publicznych (commons), globalizacji rynków finansowych,  spekulacyjnych de-regulacji rynków mieszkaniowych, terroryzmu i militaryzacji gospodarki… Bardzo pouczające, i przez to niestety, także mało optymistyczne.

Opracowanie angielskojęzyczne, bezpłatne: The_future_of_human_rights_in_an_urban_world_Raport_Amnesty_International_2014

 

 

Lindert, van T., Lettinga D., (red), 2014, The future of human rights in an urban world.  The Strategic Studies Project. Edition Amnesty International Netherlands [http://www.amnesty.nl/UrbanWorld ]

Dodaj komentarz