CZAS PRZESTRZEŃ PRACA

W DAWNYCH MIASTACH

Zbiór 40 studiów, przekrojowych i rzeczowych, których lekturę (wielokrotną!) każdy polubi.
Teksty napisane i zebranych dla uczczenia 60-tki prof.Henryka Samsonowicza. Sądzę, że również – a może bardziej? – dla uczczenia radości
z badania fenomenu miasta.
Studia dotyczą różnorakich zagadnień, uporządkowano je w siedmiu rozdziałach – zagadnieniach podstawowych, jak np. początki miast,kultura, obyczaj, mentalność, środowisko naturalne –  w nim bardzo interesujący,
a z dzisiejszej perspektywy wyjątkowy tekst Jana Tyszkiewicza Średniowieczne miasto jako środowisko ekologiczne.

 

Czas, przestrzeń, praca,
w dawnych miastach: studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin
Redaktorzy Andrzej WyrobiszMichał TymowskiWojciech FałkowskiZbigniew Morawski
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991