MIASTA WYŚNIONE

Książka, na którą tzw. „fachowcy od miasta” reagują, rzecz ujmując oględnie – bez entuzjazmu. A szkoda. Bardzo.
Ponieważ jej autor –  Wade Graham, przedstawiając kolejno 7 koncepcji,  nazywanych wizjami urbanistycznymi, popularyzuje ogromnie dużo wiedzy z zakresu socjologii, politologii, historii sztuki, ekonomii itd., co pozwala bez wysiłku poznać i zrozumieć przyczyny zróżnicowania poglądów na to, jak należy zorganizować dobre miasto.

Książka dotyczy epoki masowej urbanizacji, przez co skupia się na tym, co w kwestii organizacji miasta wymyślono od schyłku wieku XIX. Każdy z siedmiu rozdziałów zawiera ilustracje oraz zwięzłe podsumowanie, które posłużyć może jako praktyczny przewodnik, ułatwiający poruszania się po miastach – „zamkach”, „monumentach”, czy „habitatach” – bowiem każda z 7 opisanych koncepcji została opatrzona przez Grahama plastycznym emblematem.

Autor serwuje swoje obserwacje w sposób logiczny, uporządkowany, a przy tym swobodny i niewolny od smakowitych dygresji. To sprawia, że lektura jest „lekka, łatwa i przyjemna”, choć przecież temat książki jest niesłychanie złożony i, w sumie – dość niewesoły. Myślę, że przyjemność obcowania z tym tekstem zawdzięczamy w dużym stopniu sztuce translatorskiej Anny Snak.  Książkę starannie wydała krakowska oficyna Karakter.

 

Graham, Wade (2016) Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat.
Przekład Anna Snak. Kraków: Wydawnictwo Karakter.