ReWITALIZACJA?

Limelight Marketplace to miejsce dające do myślenia… z jednej strony mamy tu do czynienia z zachowaniem ciągłości formy, a dosłownie rzecz traktując, również z ciągłością funkcji uprawiania kultu – przy czym obecnie to bożek konsumpcji – z drugiej strony – świątynia handlu w d. kościele to jednak karykatura… a może raczej wyraz pragmatyzmu epoki?

Dodaj komentarz