RE:FORMA

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rządu: UD369). Link do projektu: TUTAJ

Oprócz projektu można zapoznać się z uzasadnieniem wprowadzanych zmian oraz oceną skutków tych regulacji. Gotowy jest też projekt rozporządzenia wykonawczego (z załącznikami i uzasadnieniem). Resort czeka na uwagi do 13 maja a przyjęcie ustawy planuje na koniec 2022 r.

Dodaj komentarz