IGŁA, Z NITKĄ…

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 uległy zmianie. Od 2 sierpnia obowiązuje treść znowelizowana (→TUTAJ ).

Zmiany wprowadzono w rozdziałach 3 i 5 oraz w załączniku. Oprócz wcześniej upublicznionych modyfikacji ( w rozdziale 3; → projekt zmian w Wytycznych), wprowadzono także dwie inne, a mianowicie skorygowano zapisy określające, kiedy program rewitalizacji podlega  sprawdzeniu pod kątem wymogów Wytycznych, oraz (chyba) próbowano dotychczasowe, sensowne diagnostyczno-analityczne wymogi Wytycznych wobec programów rewitalizacji dopasować do tych wymogów, które ustanowiła ustawa o rewitalizacji. W rezultacie  wyszło jak wyszło, zgoła inaczej (załącznik, s.26). Oj, i po co te supły i supełki, ktore trzeba będzie przepychać przez ucho igielne…

 

Dodaj komentarz