PROJEKT ZMIAN W WYTYCZNYCH

Ministerstwo Rozwoju upubliczniło projekt zmian w wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych 20014-2020 (z 3.VII.2015). W komunikacie resortu stwierdzono, że projektowane zmiany wynikają z potrzeby uzupełnienia wytycznych o dodatkową podstawę prawną dla przygotowania programów rewitalizacji, która wynika z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) uchwalonej po wydaniu i opublikowaniu Wytycznych. Faktycznie, projektowane zmiany są niewielkie, wyraźnie mówią o współobecności, na równych prawach wobec systemu wdrażania funduszy UE, dwóch typów programów rewitalizacji – „wg ustawy o samorządzie gminnym” oraz „wg ustawy o rewitalizacji”.
Projekt zmian w Wytycznych z naniesionymi zmianami

Dodaj komentarz