FUNDUSZ MUNICYPALNY

Umowy, które niedawno podpisały dwa miasta – Jarocin i Żyrardów, zdają się dowodzić,  że koncepcja publicznego funduszu inwestującego w miastach  wreszcie jest realizowana. Fundusz Municypalny jest długoterminowym inwestorem finansowym, który kapitałem o wielkości co najmniej 5 mln złotych współfinansuje miejskie przedsięwzięcia (tj. inwestycje gminne), służące rozwojowi zasobów nieruchomości wykorzystywanych do realizacji zadań własnych (w szczególności będą to mieszkania, ale nie tylko). Fundusz ma charakter długookresowy – nawet do 25 lat, a warunki inwestycji mają być dostosowywane w elastyczny sposób do konkretnej sytuacji miasta (lub jej spółki celowej). Możliwe jest negocjowanie inwestycyjnego wejścia Funduszu zarówno w miejskie projekty polegające na budowie nowych obiektów (jak np. w Jarocinie – 400 mieszkań na wynajem), jak również w projekty polegające na modernizacji, renowacji czy rewaloryzacji istniejącej zabudowy (jak np. budynek tzw. Kantoru w Żyrardowie).

Dodaj komentarz