MiasTO_?

Plakat akcji protestacyjnej. Poznań. ul.Wiosny Ludów. Wrzesień 2013 (fot.dmh)

MIASTO

Powiedziałeś: „Pojadę do innej ziemi, nad morze inne.
Jakieś inne znajdzie się miasto, jakieś lepsze miejsce.

Tu już wydany jest wyrok na wszystkie moje dążenia
i pogrzebane leży, jak w grobie, moje serce.

Niechby się umysł wreszcie podźwignął
z odrętwienia.

Tu, cokolwiek wzrokiem ogarnę,
ruiny mego życia czarne widzę,
gdziem tyle lat przeżył, stracił, roztrwonił”.

Nowych nie znajdziesz krain ani innego morza.

To miasto pójdzie za tobą.

Zawsze w tych samych dzielnicach

będziesz krążył. W tych samych domach

włosy ci posiwieją.

Zawsze trafisz do tego miasta.

Będziesz chodził po tych samych ulicach

Nie ma dla ciebie okrętu –

nie ufaj próżnym nadziejom –

nie ma drogi w inną stronę.

Jakeś swoje życie roztrwonił

w tym ciasnym kącie,

tak je w całym świecie roztrwoniłeś.

Konstandinos Kawafis

Dodaj komentarz