POLITYKA WOBEC MIAST [2]

Odnotować trzeba, że kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła Założenia polityki Rządu wobec miast, które ujęto w dokumencie zatytułowanym Założenia Krajowej Polityki Miejskiej.
Założenia te ewoluowały, a pierwsza wersja upubliczniona została w ubiegłym roku.
Na dwudziestu stronach zmieściła się – stworzona na potrzeby nowej perspektywy finansowej UE- skromnie skrojona koncepcja oddziaływania na zmiany w polskich miast wraz z opisem planowanych instrumentów realizacji. Przyjąć to można za wyraz konstruktywnych intencji. Dobre i to, i co więcej – w porównaniu z poprzednią wersją Założenia wyraźnie zyskały, zarówno co do treści jak i formy.
Wadą poważną jest według mnie uporczywe pomijanie kwestii mieszkaniowej w miastach, a tłumaczenie tego podziałem kompetencji pomiędzy resortami to unik – wszak są to już teraz Założenia rządowe, nie resortowe, których przyjęcie zbiegło się z przekazaniem informacji o kontrowersyjnym pomyśle rządowego Funduszu Mieszkań na Wynajem, który – gdyby doszło do jego realizacji w zapowiadanym kształcie – dobiłby śródmieścia, stymulując finansową pomocą wartą 5mld zł przeprowadzkę do nowych domów na peryferiach, dodatkowo katalizując tym proces sub-urbanizacji polskich miast.

Dodaj komentarz