GÓRA I MYSZ


„W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju kraju, ładu przestrzennego oraz ochrony przestrzeni, stanowiącej niezbywalny element dziedzictwa narodowego,
stojąc na gruncie poszanowania zasad demokratycznego państwa prawa, w tym konstytucyjnie chronionego prawa własności i ustrojowej roli samorządu terytorialnego w gospodarowaniu przestrzenią,
w trosce o sprawne i bezpieczne inwestowanie, oparte na dialogu i współpracy uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego,
ze świadomością potrzeby porządkowania prawa,
stanowi się, co następuje:”
KODEKS URBANISTYCZNY_TEZY_LIPIEC_2013
Góra urodziła mysz. Esencją systemów myślowych jest definiowanie pojęć. I tu dostajemy esencję:  „obszar urbanizacji” – to obszar zabudowany i obszar rozwoju zabudowy [s.7].
Mysz. A kysz!

 

Dodaj komentarz