ZA-MIESZKANIE wystawa [do 10.02.2013]

Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów – miasto ogrodzeń.

Wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym,
pokazująca rezultaty projektu o tym samym tytule, poświęconego zmianom, które  zaszły w ciągu ostatnich 20. lat w architekturze mieszkaniowej oraz ich związkom z tożsamością mieszkańców i przestrzenią miasta. Projekt objął badania socjologiczne oraz przygotowanie pokazywanej właśnie ekspozycji, poświęconej konfrontacji wizji miasta-ogrodu ze współczesnym „miastem ogrodzeń”. Organizatorem wystawy są Instytut Architektury i Muzeum Narodowe w Krakowie. Informacje logistyczne, jak również nieco wiecej o genezie i nawiązaniach projektu oraz  treściach ujętych w wystawie: tutaj

Dodaj komentarz