WRF [8-12.10.2013]

Warsaw Regional Forum – tematyka, program oraz informacje logistyczne – na stronie organizatora, którym jest Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Polskim Towarzystwem Geograficznym i Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych): IGiPZ PAN

Dodaj komentarz