TERYTORIUM [24-25.10.2013]

Konferencja pt.: „Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju”, w dniach 24-25.10.2013, w Łodzi.
Organizatorem jest Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, UNIWERSYTET ŁÓDZKI,
ul. Rewolucji 1905 r. nr 30, 90-214 Łódź tel.:42/6655750 fax:42/6655750  e-mail: regionconf@uni.lodz.pl

Terytorium i jego elementy we współczesnej gospodarce odgrywają kluczową rolę, postrzega się je jako „podmioty” i płaszczyzny (przestrzenie) generowania procesów cywilizacyjnych, w tym rozwoju społeczno-gospodarczego. Terytoria miast stają się (stały się?) przestrzeniami zdarzeń gospodarczych o globalnej skali oddziaływania.

 

Dodaj komentarz