ROZWÓJ MIAST W POLITYCE REGIONÓW [18/19.11.2014]

XVII Forum rozwoju lokalnego i regionalnego – rozwój obszarów miejskich w polityce regionów.
Konferencja organizowana wspólnie przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zaplanowana na 18-19 listopada 2014 r. w Ustroniu.
Cykliczna konferencja naukowa o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości zagranicznych, tematyką nawiązującą do współczesnych zagadnień ekonomiki miejskiej i regionalnej.
Problematyka konferencji odnosi się do przeglądu nurtów badawczych oraz doświadczeń regionalistów z ostatnich 10 lat, w tym: przemysłów i miast kreatywnych, procesów metropolizacyjnych i tworzenia miejskich obszarów funkcjonalnych, roli przedsiębiorczości i konkurencyjności, w stymulowaniu procesów rozwoju regionalnego, studiów foresightowych, planowania strategicznego i operacyjnego w warunkach lokalnych i regionalnych, rozwoju regionów transgranicznych.
Celem konferencji jest również rozpoznanie nowoczesnych koncepcji rozwoju miast związanych z smart cities, green cities, urban resilience (→mat. organiztora)

Dodaj komentarz