REWITALIZACJA W POLSCE [5-6.12.2014]

Dwudniowa konferencja, organizowana we Wrocławiu przez Fundację Kilo Kultury.
Informacje :  www.konturykultury.art.pl

Dodaj komentarz