MIASTA XXI WIEKU [19-21.05.2013]

VIII Konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Informacje, zakres tematyczny i zgłoszenia – na stronie internetowej organizatora: tutaj

Dodaj komentarz