III KONGRES REWITALIZACJI [4-6.06.2014]

W przyszłym roku odbędzie się trzeci Kongres, organizowany co dwa lata przez krakowski Instytut Rozwoju Miast.
Celem tego kongresu jest tworzenie warunków do spotkania szerokiego grona osób ze świata nauki, przedstawicieli miast i świata polityki, którzy prezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na 3 poziomach zarządzania (regionalnym czy krajowym).
Przedstawienie różnych punktów widzenia: praktyków, polityków  i naukowców skutkować może interdyscyplinarnym ujęciem problemu, a to może wzbogacić wiedzę na temat rewitalizacji i polityki miejskiej oraz  konstruktywnie wpłynąć na realizację budowanej właśnie polityki rządu wobec miast –  bowiem przedmiotem szczególnego zainteresowania, podczas przyszłorocznego Kongresu będzie programowanie rewitalizacji jako jednego z podstawowych instrumentów Krajowej Polityki Miejskiej. Więcej na stronie internetowej organizatora:http://irm.krakow.pl/pl/rewitalizacja.html

Dodaj komentarz